Nieuwbouw in Drenthe in de lift

left header icon
Home Nieuws overzicht Nieuwbouw in Drenthe in de lift

De prijsstijgingen op de bestaande woningmarkt hebben het vertrouwen van consumenten om nieuwbouwwoningen te kopen geleidelijk doen toenemen. Deze stijging kan voornamelijk worden toegeschreven aan de recente prijsstijgingen op de bestaande woningmarkt. Bovendien zijn de prijsverschillen tussen gemiddelde bestaande woningen en nieuwbouwwoningen dichter bij elkaar gekomen. Terwijl een gemiddelde bestaande woning momenteel voor ongeveer € 434.000,- wordt verkocht, bedroeg de gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning in het vierde kwartaal € 468.000,-.

Nieuwbouw in Drenthe: een gematigd positief beeld

In het recente kwartaal heeft de nieuwbouwmarkt in Drenthe gemengde resultaten laten zien, met enkele opvallende successen. In Meppel werd in 2023 een reeks van 120 nieuwbouwwoningen verkocht, met prijzen tussen de €350.000 en €400.000. Deze verkoopcijfers duiden op een stabiele vraag in deze sector van de markt. In Emmen, specifiek in het gebied van de Delftlanden, werd een project bestaande uit twee-ondereen-kapwoningen relatief vlot verkocht. Tegelijkertijd was de verkoop van appartementen minder snel, grotendeels vanwege de specifieke doelgroep die meer tijd neemt voor aankoopbeslissingen. In de gemeente Borger-Odoorn, en in het bijzonder in Buinerveen, zag het project Zuidonder een snelle verkoop van negen rijtjeshuizen binnen een periode van ongeveer vier maanden. Verder werden daar enkele bouwkavels verkocht voor vrijstaande woningen in het afgelopen kwartaal. In Borger werden door de gemeente zelf enkele kavels succesvol verkocht in het plan Dalkampen West. Daarnaast bood de gemeente ruimte aan diverse initiatieven van de markt, resulterend in de ontwikkeling van inpassingsplannen op locaties zoals een voormalige garage en een café-restaurant met drive-in bioscoop.

Recente ontwikkelingen in de nieuwbouwmarkt van Assen duiden op een bemoedigende trend, met een merkbare opleving in zowel het laatste kwartaal van het jaar als bij de aanvang van het nieuwe jaar. Deze trend wordt verder geïllustreerd door de voortgang in het Acmesa-project. In het Acmesaproject in Assen is een opmerkelijke trend waargenomen: terwijl de levensloopbestendige hofwoningen (8 stuks) snel verkocht werden, en van de 10 gezinstype hofwoningen er 9 verkocht zijn, is er voor de 15 stadswoningen minder belangstelling. Deze uiteenlopende resultaten, over een periode van ongeveer vier maanden tot een jaar, illustreren de diverse voorkeuren en behoeften van kopers in de nieuwbouwmarkt.

Uit een enquête onder NVM-makelaars blijkt dat de aankoop van een nieuwbouwwoning over het algemeen wordt gezien als een verstandige en goede investering. Belangrijke factoren hierbij zijn de lagere energiekosten, beperkte onderhoudsvereisten, en de mogelijkheid om de woning naar eigen smaak in te richten.

Vooruitblik

Gezien de recente daling van de hypotheekrente met 0,4% en de verwachting van een mogelijk verdere daling, in combinatie met de toenemende krapte op de woningmarkt, lijkt het erop dat de prijzen van woningen hoofdzakelijk één richting op zullen gaan. We hopen dat de hernieuwde interesse in nieuwbouwwoningen zal bijdragen aan een verlichting van het huidige krappe aanbod. Dit zou een welkome ontwikkeling zijn voor de consument-koper, die het komende kwartaal dan meer keuzemogelijkheden zou kunnen ervaren.

Nieuwsberichten op website 2